В полите на Рила и Родопа планина!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Якоруда

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 37499.00 Първа: 04.08.2021
Втора: 04.08.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22465.00 Първа: 04.08.2021
Втора: 04.08.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10952.00 Първа: 21.05.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 31431.00 Първа: 21.05.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24970.00 Първа: 21.05.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 103888.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2121Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 337328.00 Първа: 22.12.2020

ДГС Якоруда

Обект: 2122МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 21066.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Якоруда

Обект: 2120МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 102078.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Якоруда

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 14745.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Якоруда

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 30237.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Якоруда

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 42614.00 Първа: 26.11.2020
Втора: 01.01.1970

ДГС Якоруда

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 30121.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Якоруда

Обект: 2114МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 38733.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Якоруда

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 32815.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Якоруда

Обект: 2108МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 21198.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Якоруда

Обект: 2107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 28189.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Якоруда

Обект: 2106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 17685.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Якоруда

Обект: 2105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 35462.00 Първа: 26.11.2020
Втора: 01.01.1970

ДГС Якоруда

Обект: 2103МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 85367.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Якоруда

Обект: 2102МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 47353.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Якоруда

Обект: 2101МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 48490.00 Първа: 26.11.2020