В полите на Рила и Родопа планина!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Якоруда

Обект: 2225-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4079.00 Първа: 05.10.2022
Втора: 12.10.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2224-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 37241.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 05.07.2022