В полите на Рила и Родопа планина!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Якоруда

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17538.00 Първа: 14.10.2021
Втора: 14.10.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35919.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС Якоруда

Обект: 2104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7548.00 Първа: 25.05.2021