В полите на Рила и Родопа планина!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Якоруда

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21640.00 Първа: 28.04.2022
Втора: 28.04.2022