В полите на Рила и Родопа планина!

Конкурси

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 08-09.10.2016г. на територията на ТП ДГС Якоруда На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 08-09.10.2016г. на територията на ТП ДГС Якоруда ЗАПОВЕД