В полите на Рила и Родопа планина!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Якоруда

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 46439.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 05.07.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 49514.00 Първа: 11.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 32672.00 Първа: 11.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 29273.00 Първа: 11.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 52547.00 Първа: 11.03.2022
Втора: 18.03.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23214.00 Първа: 20.01.2022
Втора: 20.01.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 117861.00 Първа: 20.01.2022
Втора: 20.01.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61729.00 Първа: 20.01.2022
Втора: 20.01.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13216.00 Първа: 20.01.2022
Втора: 20.01.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13347.00 Първа: 20.01.2022
Втора: 20.01.2022