В полите на Рила и Родопа планина!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Якоруда

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13281.00 Първа: 05.12.2022
Втора: 05.12.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 41454.00 Първа: 12.09.2022
Втора: 12.09.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12936.00 Първа: 29.07.2022
Втора: 29.07.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28800.00 Първа: 30.06.2022
Втора: 30.06.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12809.00 Първа: 30.06.2022
Втора: 30.06.2022

ДГС Якоруда

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21640.00 Първа: 28.04.2022
Втора: 28.04.2022