В полите на Рила и Родопа планина!

Договаряне без предварително обявление

ДГС Якоруда

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още
<p><span font-size:="" font-variant-ligatures:="" google="" style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: ">&bdquo;Извършване на ремонт на подовата настилка на административната сграда на ТП &bdquo;ДГС Якоруда&ldquo;</span></p>

ДГС Якоруда

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още
<p><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">&bdquo;Изготвяне на проект за основен ремонт на съоръжения от ТГП &bdquo;Черна Места &ndash; Гроба&ldquo; с инвентарен № 47117052 на територията на ТП &bdquo;ДГС Якоруда&ldquo;, ГСУ &bdquo;Лееве&ldquo;, чрез изграждане на 2 броя нови стоманобетонови мостове&rdquo;</span></b><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;" /> &nbsp;</p>